19 มีนาคม 2562 กรมทางหลวง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190318155933306

รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวง ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในทุกพื้นที่ตามโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการดูแลรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานทันที พร้อมประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคในการขอรับการสนับสนุนน้ำประปา รวมทั้งช่วยสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขอความอนุเคราะห์ในการขอรับใช้น้ำประปาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

กรมทางหลวง ได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีและจะดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวง ในพื้นที่ทั่วประเทศและสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง